Ukupni poredak u STEM Games Arenama

STEM Games Arene prva mjesta

Prirodoslovna Arena

 

Tehnološka Arena

 

Inženjerska Arena

 

Matematička Arena