Natjecanje iz znanja

stemgameslogowhitevert-small

Studenti odmjeravaju znanje u STEM Games Arenama. One obuhvaćaju koncept timskoga trodnevnoga natjecanja u kojemu studenti primjenjuju stečeno znanje pri rješavanju inženjerskih problema. Svaka STEM Games Arena predstavlja jedno od STEM područja - Science, Technology, Engineering te Mathematics, a kroz pojedinu Arenu će se rješavanjem problemskih zadataka ispitivati specifična polja znanja.

Rješavanjem aktualnih problema te primjenjivanjem znanja na najnovijim tehnologijama, u svakoj se Areni razvijaju kompetencije budućih inženjera poput analize problema, primjene inženjerskih načela i timskoga rada. Generalna tema STEM Gamesa - NextGen Society usmjerava studente na problemska pitanja i izazove s kojima se suočava društvo 21. stoljeća, a njome su objedinjene podteme svih četriju područja STEM Games Arena.

Tijek natjecanja

Pretprijava

Prilikom pretprijave potrebno je odabrati do dvije Arene u kojima se želiš natjecati. Arena se odabire po željenom prioritetu sudjelovanja, a na samom natjecanju se možeš natjecati isključivo u samo jednoj Areni. 

Selekcija

Po završetku pretprijava, fakulteti samostalno provode selekciju svojih studenata, a popis odabranih studenata predstavnici svakog fakulteta šalju organizatorima STEM Gamesa.

Slaganje timova

Nakon što su poznati svi natjecatelji u pojedinoj Areni, kreće se sa slaganjem timova. Timovi su interdisciplinarni što znači da članovi tima mogu biti s različitih fakulteta istog sveučilišta, a mogu se mijenjati do prvog dana natjecanja.

STEM Games Arene

s_kosuljica_trans-whitetext-small

Prirodoslovna arena

Namijenjena je studentima prirodnih i biotehničkih znanosti te pripadnih im područja i polja.

t_kosuljica_trans-whitetext-small

Tehnološka arena

Namijenjena je studentima tehničkih znanosti te pripadnih im područja i polja digitalnih i računalnih tehnologija.

e_kosuljica_trans-whitetext_small

Inženjerska arena

Namijenjena je studentima tehničkih znanosti te pripadnih im područja i polja elektrotehnike i strojarstva.

m_kosuljica_trans-whitetext-small

Matematička arena

Namijenjena je studentima prirodnih znanosti te pripadnih im polja i grana matematike.

Često postavljena pitanja

Da, za natjecanje u Areni potrebno ti je vlastito prijenosno računalo. Na samom će ti natjecanju biti omogućen pristup napajanju i internetu.

Ne, timovi se slažu u mjesecu prije natjecanja kada ćeš moći razgovarati s kolegama s kojima možeš stvoriti timove.

Naravno. Ukoliko vas sve fakultet odabere kao natjecatelje, dovoljno je da se prilikom sastavljanja timova prijavite kao tim. Tijekom razdoblja sastavljanja timova bit će omogućena komunikacija s drugim kandidatima i prijava tima.

Nakon ispunjenja pretprijave dobit ćete sve potrebne povratne informacije na email.

Istovremeno sudjelovanje u znanju i sportu nije moguće. Natjecanje u znanju odvijat će se usporedno sa sportskim natjecanjima tijekom cijeloga događaja.

Prirodoslovna arena: 3-4 člana
Tehnološka arena: 3-4 člana
Inženjerska arena: 3-5 članova
Matematička arena: 3-4 člana

X